Markedet for en ny flyplass

Reisepotensialet på Helgeland er stort, og fremtidsutsiktene gode både innenfor industri og produksjon, fiskeoppdrett og turisme.

Helgeland utgjør en viktig industrikonsentrasjon for Norge, og har stor produskjon av el-kraft. Regionen er «størst» i landet på fiskeoppdrett og har betydelige eksportinntekter. I de senere år har det også vært en økende produksjon av olje/gass.

Regionen har et stort potensiale på turisme, med turistattraksjoner i verdensklasse. I løpet av en times kjøretur kan man på Helgeland bevege seg fra kyst og fjordlandskap til høgfjell og vidder. Tilgjengeligheten avgjør verdien, og lavpris direktefly til Oslo er en absolutt nødvendighet for å gi flere reisende med helårsturisme på Helgeland som resultat.

Helgeland har over tid motsatt befolkningsutvikling av Norge – til tross for et rikt ressursgrunnlag og sterkt næringsliv i flere bransjer. De siste 20 år har befolkningen i Norge økt tilsvarende nesten 10 ganger Helgelands befolkning som nå er 77 500. Byene på Helgeland fordeler seg med følgende innbyggertall:

  • Mo i Rana: 25 600
  • Mosjøen: 13 300
  • Sandnessjøen: 7 300
  • Brønnøysund: 7 800

Regionen har samlet sett en liten vekst siste fem år.

Her kan du laste ned en PDF fil med en grundigere presentasjon av markedet og mulighetene på Helgeland.