En stor flyplass for Helgeland

Etablering av en stor flyplass i Mo i Rana/Helgeland – gir utvikling og vekst i regionen Målsettingen med Polarsirkelen Lufthavnutvikling er etablering av en stor flyplass for Helgeland.

Polarsirkelen Lufthavnutvikling er næringslivets, regionens og Rana kommunes verktøy for i samarbeid med Avinor og myndighetene å komme til beslutning om etablering av flyplassen.

Helgeland er den største regionen i Nord-Norge som ikke er på stamnettet til SAS, Norwegian og charterselskaper. Det har vært et stort hinder for utvikling og vekst i regionen. I flere tiår har det derfor vært et stort ønske om å forbedre flytilbudet. Et konkurransedyktig og fremtidsrettet flytilbud anses som helt nødvendig dersom regionen skal ha forutsetning til utvikling og vekst i forhold til potensialet som ligger i det rike ressursgrunnlaget som regionen besitter.

Næringslivet på tvers av Helgeland lanserte Hauan ved Mo i Rana som et realistisk sted for lokalisering av en stor flyplass første gang for Fylkestinget i 2007. Fylkesrådet og Fylkestinget har behandlet og støttet saken gjentatte ganger etter hvert som den omfattende planprosessen har gått fremover, profesjonelt drevet av næringslivet i regionen. Det har vært et godt samarbeid over flere år med Nordland fylke, og også med Avinor og Samferdselsdepartementet. Avinor har foreslått å bygge en ny større lufthavn i Mo i Rana. Dette vil være et samfunns-økonomisk meget lønnsomt prosjekt, i tråd med enstemmig vedtak i Fylkestinget i Nordland.

Der er brukt 25 mill så langt. Næringslivet i regionen har stilt opp med penger som aksjonærer og investorer, i all hovedsak på fag, analyser, utredinger og lovpålagte planprosesser. Vi har et fantastisk ressursgrunnlag i regionen, det skal vi utnytte enda bedre ved at vi får samme konkurransevilkår som næringslivet ellers i Nordland og Norge har. Det vil gjøre Helgeland til en mer interessant region å flytte til for unge godt utdannede mennesker - unge mennesker som har mange alternativer å velge mellom.