Historikk

Vinteren 2006/2007 har det over 6 måneder i all stillhet pågått et arbeid der mulighetene for å anlegge en stor flyplass i Mo i Rana er kartlagt.

Fire Ranværinger har i samarbeid med to av landets fremste konsulenter innen luftfart analysert en lokalitet som ligger kun 7-8 kilometer utenfor Mo i Rana sentrum. Konklusjonen etter ett halvt års arbeid er at det kan etableres en flystripe som er lang nok til å betjene de største flyene til Norwegian og SAS Braathens, en flystripe som tilfredsstiller alle sikkerhetskrav, og som har like gode inn- og utflygingsforhold som Bodø og andre stamflyplasser i Norge.

De største private bedriftene i Hemnes, Nesna, Lurøy, Træna, Rødøy, Hattfjelldal og Rana kommune, har besluttet å samarbeide gjennom et selskap som skal utvikle konseptet, Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS. Målet er å stimulere til vekst i regionen Nord-Helgeland, Polarsirkellandet. Henrik Johansen bli tilsatt som daglig leder i selskapet.

Så langt er det brukt NOK 25 mill. på fremdrift gjennom dokumentasjon av fakta, analyser, utredninger og planverk. Rådgiver for prosessen har vært Avinor, som etter henvendelse fra statsråd Navarsete i 2007 ble bedt om å sikre at Samferdselsdepartementet fikk et best mulig beslutningsgrunnlag når en eventuell konsesjonssøknad kom på bordet. Et bredt flertall i Nordland har over tid støttet saken. Da Fylkestinget skulle gjøre vedtak ifb innspill til NTP, juni 2012, ble det et enstemmig vedtak, alle partier. Fylkestinget er opptatt av å bygge opp, men også vel kjent med forutsetningen fra Avinor der konsekvensen er nedleggelse av dagens Røssvoll og Kjærstad. Avinors anbefaling, dvs forlengelse av Sandnessjøen Stokka og en ny større lufthavn i Mo i Rana, (Polarsirkelen lufthavn). Da er alle kortbanene på 800 m borte på Helgeland.

Regionen ved næringslivet og Rana kommune er innstilt på å bidra betydelig til medfinansiering av flyplassen, og vil samarbeide med Avinor og staten om dette. Gjennomføring må da kunne forutsettes å skje tidlig i planperioden. Det er viktig å utarbeide en modell for medfinansiering som er gjennomførbar både juridisk og politisk. Polarsirkelen Lufthavnutvikling er næringslivets, regionens og Rana kommunes verktøy for i samarbeid med staten å komme til beslutning om etablering av flyplassen. Etablering av en større flyplass i Mo i Rana, er et viktig bidrag fra den norske stat til å øke investeringslysten og bidra til betydelig økt verdiskaping for aktører i et internasjonalt og konkurranseutsatt næringsliv.