Destinasjoner

Polarsirkelen Lufthavn arbeider for å legge til rette for et godt og fleksibelt rutetilbud for helgelendinger: 

  • Minimum 4 t/r Oslo hver virkedag med moderne Boing 737.
  • 5-6 t/r Bodø hver virkedag, mest sansynlig operert med moderne turbopropfly.
  • Minimum 2-3 t/r Trondheim hver virkedag, mest sansynlig operert med moderne turbopropfly.

Polarsirkelen Lufthavn åpner opp mulighetene for helårsturisme til Polarsirkellandet, og for at Helgelandinger kan komme seg raskt og komfortabelt til Kanariøyene, Middelhavet, Bulgaria, etc. deler av året.

Flykapasitet på Helgeland

En viktig årsak til at næringslivet på Helgeland i 2007 samlet seg rundt etablering av Polarsirkelen Lufthavn - Mo i Rana, var at regionen har et svært dårlig flytilbud. Grovt sett kan en si at prisene er 3 ganger høgere og flysetekapasiteten kun 1/3 av det som tilbys i byer og regioner som det er naturlig å sammenligne seg med. I tillegg er det til tider dårlig regularitet og forutsigbarhet på flere av flyplassene, noe som ytterligere bidrar til at næringslivet hemmes i å ta ut potensialet for utvikling og vekst i en region som for øvrig har et rikt ressursgrunnlag.

Enkelte hevder at små fly gir høg frekvens. Det er feil. Små fly gir kun høge priser. Eneste mulighet for å avvikle et møte på formiddagen i Oslo, uten overnatting, er å ta første fly på morgenen fra Helgeland. Vedlagte presentasjon viser hvordan morgenoperasjonene skjer på Helgeland, sammenlignet med Nord-Norge for øvrig der stamflåten til SAS og Norwegian flyr. Og husk – de får ingen tilskudd, kun kommersielle inntekter.

I 2012 var det hele 2,8 millioner passasjerer på disse rutene mellom Nord-Norge og Oslo, en økning på 1,15 millioner siden 2002, da Norwegian så smått startet opp. Dette tilbudet vil vi også ha i Mo i Rana, for Helgeland.