arkiv

Glad for godt svar

Henrik Johansen er glad for politisk enighet og et godt svar til departementet.
18 januar 2013

På vegne av næringslivet og befolkningen på Helgeland er jeg svært glad for at fylkesrådsleder Odd Eriksen og gruppelederne raskt ble enige om et godt svar til departementet. Det vil sikre og forhåpentligvis fremskynde videre fremdrift på de viktigste infrastrukturprosjektene på nord- og midt-Helgeland, bygging av regional flyplass i Mo i Rana og forlengelse av den eksisterende rullebanen i Sandnessjøen.

– Politikerne fra alle partier ser, på samme måte som næringslivet, at en regional flyplass i Mo i Rana er det viktigste tiltaket for å sikre en sterkere utvikling og vekst i næringslivet i regionen. Flere arbeidsplasser og et langt bedre flytilbud enn i dag, vil gjøre det attraktivt å bosette seg her og også gjøre det mulig å ta ut et stort potensialet for turisme til Helgeland.

– Flyplassen gir næringslivet i regionen samme rammebetingelser for vekst og utvikling som andre steder i Norge. Det er en betingelse for at vi også fremover kan være konkurransedyktige. I dag har vi norges dyreste flybilletter, liten flykapasitet og tider med dårlig regularitet. Det blir en ny tid på Helgeland etter at begge disse prosjektene er på plass. På vegne av næringslivet og befolkningen har jeg i dag derfor en forventning om at Samferdselsdepartementet raskt overbeviser Regjeringen om at dette er et prioritert tiltak, og fremmer det for Stortinget uten unødige forsinkelser.

Henrik Johansen

Les mer i Rana Blad