arkiv

Konkurransen er igang

I dag legges tilbudsgrunnlaget for konkurransen om bygging av ny flyplass i Mo i Rana ut i markedet.
23 mai 2019

- Samferdselsminister Jon Georg Dale ga klarsignal til konkurranse om bygging i februar. Vårt dyktige prosjektteam har arbeidet hardt de siste månedene. Vi kan nå kan legge ut et meget gjennomarbeidet tilbudsgrunnlag for ny flyplass i markedet, sier Henrik Johansen, adm. dir. i Polarsirkelen lufthavnutvikling (PLU).

PLU som eies av næringsliv i 8 kommuner, er byggherre og samarbeider nært med Rana kommune om realiseringen av ny flyplass.

Ordfører Geir Waage i Rana er meget glad for at konkurransen omsider er i gang. - Rana kommune tar mye økonomisk og praktisk ansvar som vertskapskommune, og vi vil legge alt til rette for at PLU og leverandørene skal skape suksess. Ny flyplass er det viktige tiltaket for å skape vekst i en av landets viktigste eksportregioner, den eneste regionen i nord som ikke kan betjenes av luftfartens arbeidshester, Boeing 737, sier Geir Waage.

Anskaffelsen gjøres som en totalentreprise med samspill mellom leverandør og byggherre.
- PLU gjennomførte en leverandørkonferanse i mars med svært godt oppmøte fra leverandørnæringen. Vi har også fått nyttige tilbakemeldinger i en rekke møter med leverandører og fått gode råd fra Nye Veier. Vi legger nå ut et tilbudsgrunnlag som skal gjøre det attraktivt å konkurrere om dette prosjektet, sier Henrik Johansen.

Omfattende planlegging og kvalitetssikring er utført som grunnlag for en god konkurranse. - PLU har satt en budsjettert pris for entreprisen. Vi forventer at vi skal holde oss godt innenfor rammen som er satt i Nasjonal transportplan på ca. 2,25 mrd. 2019-kroner, sier Johansen.

Flyplassen skal bygges i et spleiselag mellom statlige myndigheter, næringslivet og Rana kommune og er en oppfølging av beslutningene i Nasjonal transportplan.
- Vi opplever at både regjeringen og Stortinget har et sterkt ønske om å få flyplassen gjennomført. Statsminister Erna Solberg har allerede tatt det første symbolske spadetaket og samferdselsminister Jon Georg Dale har gitt klarsignal til konkurranse om bygging. Vi vet at både statsråder og parlamentarikere vil følge konkurransen med stor interesse. Vi forventer et godt resultat som gir grunnlag for en avtale om gjennomføring i tråd med Stortingets ambisjon om oppstart raskest mulig med lokale midler, sier Henrik Johansen.

Kontakt: Henrik Johansen, adm. dir. i PLU: 959 44 261 / henrik@lufthavnutvikling.no

Milepæler i konkurransen om ny flyplass:

  • Konkurransegrunnlaget for trinn 1) Prekvalifisering og trinn 2) Konkurransen kunngjøres 23. mai kl. 12. Konkurransen vil pågå i ca. 5 måneder.
  • 25. juni er leverandørenes frist for å søke om prekvalifisering.
  • 4. juli vil 3-5 selskaper som er kvalifisert, inviteres til å gi tilbud.
  • 21. september går fristen ut for å levere inn tilbud.
  • I oktober skal kontraktsforhandlingene være avsluttet.
  • Deretter blir kontrakten tildelt.
  • Til høsten planlegges lokal konkurranse om forberedende arbeider, dvs. etablering av riggområde, flytting av høyspentlinjer og rydding av gjenværende skog.
  • I første eller tidlig i andre kvartal i 2020 vil kontraktsarbeidene kunne startes opp.
  • I tredje kvartal 2022 forventes overlevering og første store jetfly som lander på Helgeland.