arkiv

Enstemmig fylkesting

Fylkestinget i Nordland vedtok i dag at det så snart som mulig bør bygges en ny lufthavn i Mo i Rana med rullebane på minst 2200 m. Dette som en del av høringsuttalelsen til Nasjonal transportplan 2014-2023. Vedtaket er i tråd med Avinors anbefaling.
26 februar 2013

– Vi er glad over at fylkestinget, som forventet, ga sin tilslutning til fylkesrådets anbefaling om bygging av Polarsirkelen lufthavn. Dette er i tråd med fylkestingets eget vedtak fra april 2011 og faginstansen Avinors anbefaling fra NTP 2014-2023 som ble gitt nå i vinter. Dette er samtidig et viktig signal til Samferdselsdepartementet, slik at de tar medansvar for at det utvikles en finansieringsmodell for realisering av prosjektet. Dette ble nedfelt av Stortinget som en merknad til statsbudsjettet, sier leder for Polarsirkelen Lufthavnutvikling, Henrik Johansen.

Han påpeker også at tiden nå er inne for at Samferdselsdepartementet gir Luftfartstilsynet klarsignal for å behandle konsesjonssøknaden på bygging av Polarsirkelen Lufthavn.

Etablering av en ny regional lufthavn i Mo i Rana er viktig for at Helgeland skal skape større verdier for Norge. Helgeland har et betydelig ressursgrunnlag innen mange bransjer. En stor flyplass vil bidra til økt verdiskaping for Helgeland, Nordland og Norge. Den vesentligste mangelen for næringslivets videre utvikling er at flytilbudet til SAS og Norwegian er fraværende i denne store og folkerike landsdelen. Det gjør det svært vanskelig å få nok kompetent arbeidskraft til å flytte til regionen. Derfor har hjørnesteinsbedrifter i ni kommuner på Midt- og Nord-Helgeland, gjennom selskapet Polarsirkelen Lufthavnutvikling, arbeidet for å realisere en nødvendig stor flyplass i Mo i Rana. Så langt er det brukt NOK 20 millioner kroner på arbeidet med analyser, utredninger, reguleringsplan og konsesjonssøknad.

– Når både næringslivet og innbyggerne i regionen står sammen med fylkespolitikerne og Avinor, bør det være gode muligheter for en rask fremdrift i arbeidet med å få på plass en regional flyplass her. Det er særdeles viktig for utviklingen av det betydelige næringslivet vi har, sier Henrik Johansen.