arkiv

Statsbudsjettet for 2016

Statsbudsjettet for 2016 har gode nyheter om finansiering av nye lufthavner.
07 oktober 2015

Regjeringen følger opp NTP og Avinormeldingen og vil vurdere hvordan staten kan tilføre Avinor midler til å gjennomføre investeringer i nye lufthavner.

Av de aktuelle flyplassprosjektene er det ny regional lufthavn på Helgeland ved Mo i Rana som er kommet suverent lengst i planleggingen. Det er derfor dette prosjektet som er aktuelt for statlig finansiering i nær fram- tid. Regjeringens beslutning er en god nyhet for næringsliv og befolkning i vår region. Ny flyplass vil også bli en viktig vekstimpuls for Nordland som helhet, sier Henrik Johansen, daglig leder i Polarsirkelen lufthavnutvikling.

Last ned pressemelding fra Polarsirkelen Lufthavnutvikling.