arkiv

Sikrer god framdrift

-Jeg vil berømme Luftfartstilsynet for å sikre en god fremdrift i arbeidet med å bygge ny flyplass på Helgeland. Flyplassen er gryteklar. Dermed kan flyplassen finansieres og spaden stikkes i jorda i 2017, sier Henrik Johansen, daglig leder i Polarsirkelen lufthavnutvikling (PLU).
04 april 2016

Luftfartstilsynet sendte mandag Avinors konsesjonssøknad om bygging, drift og innehav av den ny regional lufthavn ut på høring. Tilsynets foreløpige vurdering at «en ny lufthavn i Mo i Rana vil kunne oppnå en teknisk og operativ godkjenning», og tilsynet mener at flyplassen tilfredsstiller reguleringsplan og miljøhensyn.

-Flyplassen vil oppfylle sentrale mål i norsk luftfart som lav flyoperativ risiko, god regularitet i dårlig vær, og flyplassen er viktig for positiv regional utvikling og bolyst, sier Johansen.

Tilsynet presiserer i høringen at spørsmål om samfunnsøkonomi, lufthavnstruktur og finansiering av flyplassen er til politisk behandling, og derfor ikke inngår i høringen. Tilsynet inviterer imidlertid til høring om miljøhensyn og andre konkrete forhold knyttet til drift av Mo i Rana lufthavn, Steinbekkhaugen.

-Det er positivt at arbeidet fortsetter slik at finansiering kan komme på plass og vi kan få spaden i jorda i 2017, sier Johansen.

I høringsbrevet skriver tilsynet at innvilgelse av konsesjon ikke vil være i strid med vedtatt reguleringsplan for området. Videre er den foreløpige vurderingen er at det ikke er forhold som er til hinder for at for at konsesjon kan innvilges ut fra miljøhensyn. Luftfartstilsynet gjør oppmerksom på at konsesjonen ikke innebærer en uttømmende vurdering av flysikkerhetshensyn. «Teknisk og operativ godkjenning» av flyplassen skjer først etter at konsesjonen er innvilget, gjennom avklaringer som bygger på gjenstående detaljprosjektering av flyplassen. Likevel er Luftfartstilsynets foreløpige vurdering at «en ny lufthavn i Mo i Rana vil kunne oppnå en teknisk og operativ godkjenning.»

Link til høringen