arkiv

Positivt fra Fylkesrådet

Det er positivt at Fylkesrådet vil ha realisert en stor flyplass så raskt som mulig. Innstillingen gir en klar melding fra Nordland til regjeringen og Stortinget om framdrift og gjennomføring, sier Henrik Johansen, daglig leder i Polarsirkelen lufthavnutvikling.
16 februar 2016

Prosjektet nærmer seg byggestart. Avinors konsesjonssøknad er til behandling i Luftfartstilsynet. Deler av den eksterne kvalitetssikringen gjenstår, og i statsbudsjettet for 2016 ble det varslet en vurdering av hvordan Avinor kan tilføres investeringsmidler.

- Prosjektet er snart gryteklart. Spaden kan være i jorda i løpet av 2017. Folk og næringsliv i vår region kan se frem til endelig å få tilgang til billige flybilletter og god regularitet, avslutter Henrik Johansen.

Fakta: Fylkesrådets innstilling til vedtak i fylkestinget (16.02.2016): 

 1. Fylkestinget i Nordland har fått seg forelagt rapporten «Eventuell endring av lufthavnstrukturen på Helgeland».
 2. Fylkestinget viser til vedtak i FT sak 58/11 og 87/12:
  (58/11) Fylkestinget i Nordland gir sin prinsipielle tilslutning til at Røssvoll legges ned til fordel for en stor flyplass på Hauan ved Mo i Rana.
  Fylkestinget ber Samferdselsdepartementet snarest å pålegge Luftfartstilsynet å gjenoppta behandlingen av konsesjonssøknaden angående stor flyplass på Hauan
  (87/12) Fylkestinget mener at det så snart som mulig bør bygges en ny lufthavn ved Mo i Rana (Hauan) med rullebane på minst 2200 meter. Dagens kortbaneflyplass med Mo (Røssvoll) legges ned.
 3. Fylkestinget mener det snarest bør komme en avklaring fra regjeringen side om finansiering og realisering av prosjektet.
 4. Fylkestinget anbefaler alternativ 2; Bygging av ny lufthavn ved Mo i Rana (rullebane 2200 m), som erstatter eksisterende lufthavn (Røssvoll), uten øvrige strukturendringer.
 5. Fylkestinget viser for øvrig til vedlagte høringsinnspill fra berørte aktører.

Fylkesrådets uttalelse (ekstern link) 
Fylkesrådssaken (ekstern link)