arkiv

Passasjerprognoser til besvær

Når ulike prognoser for en flyrute mellom en mulig ny lufthavn på Helgeland og Oslo Lufthavn spriker mellom 85 000 og 400 000 passasjerer årlig, sier det seg selv at lønnsomheten vil bli svært forskjellig avhengig av hvilket tall som benyttes.
13 desember 2016

Trafikktall er avgjørende for nytten av et lufthavnprosjekt og danner dermed et viktig beslutningsgrunnlag for å investere eller ikke. I forbindelse med arbeidet for å etablere en stor lufthavn ved Mo i Rana på Helgeland, er det utarbeidet en rekke trafikkprognoser. Av de sju utredningene vi har undersøkt, spriker estimatet for en direkterute mellom Mo i Rana og Oslo fra 85 000 til 400 000 passasjerer per år.

Gisle Solvoll og Terje A. Mathisen ved Nord Universitet skriver om prognoser og tall i denne eksterne artikkelen.