arkiv

Ønsker nært samarbeid med Avinor

Regjeringen har besluttet å gi Avinor i oppdrag å overta utbyggingen av ny flyplass i Mo i Rana for å sikre framdriften.
20 mars 2020

- Vi er glad for at regjeringen og samferdselsminister Knut Arild Hareide slår fast at flyplassen skal bygges og deler vår ambisjon om en raskest mulig oppstart, sier Henrik Johansen adm. dir. i Polarsirkelen Lufthavnutvikling og Geir Waage, ordfører i Rana kommune.

Når Avinor nå overtar utbyggingen vil både næringsliv og kommune komme i dialog med Avinor så raskt omstendighetene tillater det.

- Slik vi kjenner Avinor vil vi få et godt samarbeid med effektiv fremdrift. Vi skal jo tross alt inn med betydelige lokale beløp og har en byggherreorganisasjon som sitter på stor kompetanse basert på Avinors forprosjekt som et fundament, sier Henrik Johansen.

- Rana og Avinor har en felles interesse i utvikle et bedre flytilbud for vår region. Vi er en god vertskapskommune. Vi skal bidra til å gjøre utbyggingen til en suksess for Avinor. Ny flyplass vil bli den vekstmotoren for økt verdiskaping og folketall som regionen trenger, sier Geir Waage.

Samferdselsministerens begrunnelse for endringen er at lokal byggherre vil utfordre regelverk for statlig støtte og offentlige anskaffelser.

- Vi forholder oss selvsagt til regjeringens juridiske vurdering, selv om dette burde vært formidlet av statlige myndigheter langt tidligere.

- Det er ikke mulig å si noe nå om eventuelle konsekvenser for planlagt byggestart. Det må avklares i den videre dialogen, sier Henrik Johansen.

Polarsirkelen Lufthavnutvikling fikk for vel et år siden klarsignal fra statlige myndigheter til å gjennomføre en konkurranse om utbyggingen. Lov om offentlige anskaffelser ble fulgt til punkt og prikke i konkurransen om en totalentreprise.

- Vi lyktes i å mobilisere de beste leverandørene og har oppnådd en pris for hele utbyggingen innenfor økonomisk ramme i Nasjonal transportplan.

- Samferdselsministeren vektlegger at Avinor skal nyttiggjøre seg relevante deler av vårt materiale i det videre arbeidet med utbyggingen. Det er viktig for prosjektets framdrift og suksess, avslutter Henrik Johansen.

Kontakt
Henrik Johansen: 959 44 261
( Geir Waage: 909 33 590