arkiv

1,8 milliarder til flyplass

Regjeringen vil bevilge 1,8 milliarder kroner til ny flyplass i Mo i Rana
08 mars 2021

– Vi har nådd mange store milepæler underveis, men å nå oppleve målgang. Det er stort, sier Henrik Johansen, adm. direktør i Polarsirkelen Lufthavnutvikling.

Ambisjonen er byggestart allerede i tredje kvartal i år. Det forutsetter at Avinor tar i bruk kontrakten som Polarsirkelen Lufthavnutvikling har inngått med PEAB og Hæhre.

– Vi skal ha full respekt for at Avinor må få på plass de nødvendige avklaringene med tanke på å overta kontrakten. Men Avinors ambisjon er byggestart tredje kvartal i år. Og tredje kvartal, det starter 1. juli, sier Johansen. Som understreker er vesentlig poeng ved nettopp det å benytte kontraktene som er inngått: 

– Dette er en totalenterprise for en komplett lufthavn. Kontrakten ble fremforhandlet etter en hard konkurranse om oppdraget, og den gir en eksakt pris for en komplett lufthavn, sier Johansen til Ranano.no

Investeringsbeslutning før sommeren
Statsminister Erna Solberg offentliggjorde fredag 5. mars at regjeringen vil bevilge 1,8 milliarder kroner til ny flyplass. Og at resterende 600 millioner kroner skal finansieres av lokale bidrag fra Rana kommune og næringslivet. Endelig beslutning om finansiering og byggestart blir tatt i behandlingen av revidert nasjonalbudsjett som regjeringen legger fram 11. mai.

– Vi oppfatter at flyplassen vil være viktig for utvikling av næringsliv og turisme i regionen. Prosjektet har mange positive sider. Så har det vært litt usikkerheter rundt hvem som skal bygge, men nå jobber vi ut fra at vi har gitt Avinor beskjed om at vi skal ha et grunnlag for en beslutning før sommeren. Det er en stor investering og medfører et lokalt bidrag, sier Erna Solberg til Rana Blad.

– Hva kan stoppe dette nå? Hvor nært er man at flyplassen faktisk blir realisert?
– Vi er en mindretallsregjering. Vi må ha flertall i Stortinget, men jeg har ingen grunn til å tro at vi ikke får det. Det er for øyeblikket den største utfordringen jeg ser, men jeg tror ikke den er stor. Det har vært bred støtte også i fylkestinget. Så har det vært litt lokal uro, noen vil alltid være redd for å miste sin flyplass når det kommer en ny og større. Men det burde være tydelig at dette prosjektet har bred støtte for å gjennomføres, svarer Erna Solberg.

Avinors forprosjekt viser at den nye flyplassen vil få en kostnad på rundt 2,4 milliarder kroner, inkludert ny vei til flyplassen fra E12. I sitt forslag til NTP legger Solberg-regjeringen opp til et statlig tilskudd på 1,8 milliarder kroner i første seksårsperiode. De resterende 600 millionene skal dekkes gjennom lokale bidrag.

Ingelin Noresjø, nestleder i KrF og statssekretær i Samferdselsdepartementet er svært fornøyd:

– Dette er en gledens dag. At statsministeren har vært så tydelig rundt flyplass og stått fast på at prosjektet skulle realiseres, har jeg lyst til å gi henne honnør for. Så lenge jeg har jobbet i samferdselsdepartementet, har det aldri vært noen tvil om hva Erna ønsket, sier statssekretær Ingelin Noresjø (KrF) til Rana Blad.

– Avinor har sagt siden de i vinter fikk gjort en tredjepartsvurdering at de ønsker å gå videre med den kontrakten som er framforhandlet. Det er det man jobber ut fra. Så er det en del avklaringer som fortsatt må gjøres, sier Ingelin Noresjø om hvorvidt PEAB og Hæhres kontrakt på bygging benyttes.

Solberg og Noresjø presenterte nyheten sammen med Rana Høyres Anita Sollie og Rana Venstres Mats Hansen i et Teams-møte med Rana Blad fredag 5. mars.

– Jeg er utrolig glad og takknemlig. Dette viser at Erna er til å stole på, sier Sollie.

– Jeg vil også si tusen takk for en strålende nyhet på starten av helga. Jeg vil også si tusen takk til Anita som varaordfører og Høyre-politiker, hun har jobbet godt med prosjektet, sier Hansen.

– Jeg har gjort noen forsøk på å fly til og fra Rana noen ganger. Jeg har alltid sagt at jeg tror Anita har ordnet dårlig vær hver gang, sier Solberg med et smil.

Klar prioritering
Hun understreker at det ikke er noen selvfølge at prosjektene fra inneværende NTP kommer med i den som behandles nå i vår.

– Det er såpass store overskridelser på andre prosjekter som gjør at ikke alle prosjekter fra forrige NTP får den type plass nå. Dette er en tydelig prioritering, sier statsministeren, og får støtte fra Ingelin Noresjø.

– Det blir tøffe prioriteringer framover, så dette er et tydelig signal om at denne regjeringen satser på Nord-Norge, vi ser nordområdene og vi ser behovet for utvikling av industri og reiseliv. Dette er et svar med faktisk handling som viser at vi prioriterer regionen, selv om noen forsøker å så tvil om hvorvidt regjeringen satser på Nord-Norge, sier statssekretæren. Som en del av det såkalte KS2-arbeidet, som er en ekstern kvalitetssikring, har Oslo Economics utarbeidet en oppdatert samfunnsøkonomisk analyse på oppdrag av Avinor. De vurderer prosjektet som samfunnsøkonomisk ulønnsomt og fraråder en utbygging.

– Skulle man bare sett på samfunnsøkonomi, ville det vært få samferdselsprosjekter i Nord-Norge som ville kommet gjennom nåløyet. Det henger sammen med at det er store investeringer det er snakk om, men det bor relativt få mennesker her. Vi tenker ikke samfunnsbygging kun rundt de store byene, sier Solberg.

Stort potensial
Samfunnsøkonomi er et element som skal tas med i vurderingen, men statsministeren peker på at effektene noen ganger er vanskelig å forutsi med sikkerhet.

– Man kan diskutere hvilke parametre som legges til grunn. Noen ting er vanskelig å få inn i vurderingene. En ny flyplass vil gi et potensial. Så er det opp til lokalt næringsliv og politikere å klare å utnytte det potensialet. Et næringsliv som blomstrer og en voksende turisme, det er størrelser som er vanskelig å tallfeste, sier Solberg.

– Man skal ikke kimse av samfunnsøkonomi, men i store, lokale utviklingsprosjekter vil ikke alle modeller klare å ta med alle elementene. Det er lett å regne på nytten av å utbedre en vei slik at man sparer ti minutter kjøretid. Men potensialet for næringsliv og aktivitet er vanskelig å være sikker på, sier statsministeren.

– Vi var i møte med samferdselsdepartementet for noen dager siden, der disse 150 millionene var en del av temaet. Jeg er sikker på at vi finner en løsning. Det Avinor har sagt er oppstart i tredje kvartal, og da snakker vi 1. juli. Med det Erna Solberg sier, så blir det byggestart og vi forventer at anleggsmaskinene er i gang i god tid før valget, sier Anita Sollie.

– Samferdselsdepartementet legger til grunn at det skal være et lokalt bidrag på 600 millioner kroner, og da snakker vi kontantbeløp. Så er jeg som Anita helt sikker på at alt rundt det bidraget er på plass før investeringsbeslutningen, sier Ingelin Noresjø. Viktig for tusenvis av nye arbeidsplasser

Freyr har pekt på flyplassen som et viktig premiss for bygging av batterifabrikker i Mo i Rana, som vil gi inntil 4000 nye arbeidsplasser i regionen. 

Styreleder Torstein Dale Sjøtveit vil imidlertid ikke høre snakk om at Freyr skal gis æren for at flyplassen nå blir realisert.

– Den er et viktig premiss for Freyr, og det er hyggelig om vi har gitt et lite bidrag til at politikere har sett sammenhengene. Men æren, gratulasjonene, det er det ikke riktig at vi skal motta. De som fortjener ære og gratulasjoner i dag, det er Rana kommune, lokalt næringsliv og ikke minst Henrik Johansen, som har stått på og gjort en enorm jobb i mange år, sier Torstein Dale Sjøtveit