arkiv

Norgeshistoriens største spleiselag innen luftfart

Rana kommune og Polarsirkelen lufthavnutvikling (PLU) bekrefter at det pågår en dialog med nasjonale myndigheter om finansiering av ny regional lufthavn ved Mo i Rana.
09 desember 2016

Helgeland Blad har offentliggjort interne arbeidsdokumenter som er en del av et arbeid for å utvikle løsninger for lokal medfinansiering av ny flyplass.

Rana kommune og Polarsirkelen lufthavnutvikling (PLU) bekrefter at det pågår en dialog med nasjonale myndigheter om finansiering av ny regional lufthavn ved Mo i Rana.

- Både kommunen og næringslivet har ambisjoner om å bidra til at dette særdeles viktige prosjektet blir gjennomført. Ny flyplass er den største vekstimpulsen for vår region.

Rana kommune og PLU arbeider med ulike konsepter og løsninger som kan bidra til en statlig beslutning om finansiering og realisering av ny lufthavn.

Derfor jobber både kommunen og representanter fra næringslivet for å lage en god finansieringsløsning.

 

- Nasjonale myndigheter har spurt om mulighetene for medfinansiering fra regionen. Og vi stiller opp. Vi vil lage Norgeshistoriens største spleiselag innen luftfart.

Transport- og kommunikasjonskomiteen har lagt fram sin innstilling for statsbudsjettet for 2017: Ny flyplass får god omtale

Rana kommune og næringslivet er glad for at et enstemmig storting er opptatt av å få ny flyplass behandlet raskt. Det er stor vilje nasjonalt til å realisere stor lufthavn i den siste regionen i nord som mangler denne viktige infrastrukturen.

Ordfører Geir Waage i Rana kommune
Daglig leder Henrik Johansen i Polarsirkelen lufthavnutvikling
Adm. Dir. Arve Ulriksen, Mo Industripark