arkiv

Henrik Johansen tilsettes som direktør i Rana Utviklingsselskap

Styret i Rana Utviklingsselskap as har tilsatt Henrik Johansen som ny adm. dir i selskapet. Etablering av en stor flyplass løftes frem som også RUs viktigste sak fremover. Dette sikrer kontinuitet og kraft i arbeidet med etablering av Polarsirkelen Lufthavn.
01 desember 2012

Styreleder Bjørn Bjørkmo i Rana Utviklingsselskap as sier at selskapet etter mer enn 20 års drift står ved et veiskille, både i forhold til Rana Kommune og andre offentlige aktører. Fremtiden må møtes offensivt med nye krav både fra eiere og kunder.

RU as har ambisjonen om fortsatt å arbeide aktivt for utvikling av nye arbeids¬plasser i regionen. Utstrakt samarbeid med Rana Kommune og andre kommuner samt andre utviklings¬aktører på Helgeland, blir viktig for å øke aktiviteten både i Rana og generelt på Helgeland. Henrik Johansen har fra Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS god erfaring i samarbeid med både næringsliv og politisk miljø på tvers av kommunegrenser på Helgeland sier Bjørn Bjørkmo.

Styreleder i Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS Erik Wulfsberg uttaler på vegne av styret i PLU at de er tilfreds med at Johansen tilsettes som adm.dir i RU. Det er avtalt mellom styrene i begge selskap at arbeidet med etablering av en stor flyplass skal ha høgeste prioritet, og det at oppgaven inngår i et større utviklingsmiljø, vil uten tvil gi fordeler for begge parter.

Status for Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS er at det faglige arbeidet langt på vei er ferdig gjennomført og akseptert. Tomta er regulert til formålet, konsesjonssøknad er levert, og det er gjennomgående akseptert at lokaliteten er egnet til formålet – en stor flyplass som skal åpne for lavprisoperasjoner mellom Oslo og Mo i Rana/Helgeland. Nå gjenstår et stort politisk arbeid, noe som vil ivaretas av Henrik Johansen gjennom rollen som adm.dir i Rana Utviklings¬selskap. I praksis inngår Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS en avtale med RU AS for ledelse og drift av selskapet, med Henrik fortsatt som prosjektleder, sier Erik Wulfsberg.