arkiv

Enighet om ny lufthavn

Det er enighet mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre knyttet til ny lufthavn på Helgeland ved Mo i Rana.
24 februar 2017

I forslaget til Nasjonal transportplan (2018 – 2029) går regjeringen inn for å bygge ny flypass på Helgeland ved Mo i Rana. Det foreslås avsatt til prosjektet 1,47 mrd. kroner i statlige midler som fases inn i andre del av planperioden.

Partiene støtter regjeringens forslag og er videre enige om følgende hovedpunkter knyttet til finansiering og gjennomføring:
- Det legges til grunn at inntil 600 millioner kroner av midler fra kommunen og privat næringsliv kan gi oppstart raskest mulig. 
-Det skal etableres en dialog med lokale parter om en avtale som gir grunnlag for lokal medfinansiering og sluttføring med statlige midler fra andre periode.
- Det åpnes for alternativ finansiering av prosjektet gjennom for eksempel utviklingskontrakt og offentlig-privat samarbeid. En slik finansiering skal godkjennes av Stortinget.

Punktene blir fulgt opp i Stortingets behandling av Nasjonal transportplan.

Stortingsgruppene i
Høyre Fremskrittspartiet Kristelig folkeparti Venstre