Arkiv

Kan løfte Hemavan området

27. februar 2013

Svenskene er positive til en ny flyplass i Mo i Rana.

Svenskene ønsker en ny flyplass velkommen

27. februar 2013

Næringslivet i Hemavan-Tärnaby området mener at en stor flyplass i Mo i Rana gir vekstmuligheter for turistsatsingen på svensk side.

Fryser investeringer på Røssvoll

27. februar 2013

Konsernledelsen i Avinor har bestemt at investeringene til sikkerhetsoppgradering av flyplassen på Røssvoll skal fryses.

Avinor berømmer Polarsirkelen Lufthavnutvikling

26. februar 2013

Avinor berømmer Polarsirkelen Lufthavnutvikling for måten selskapet har fulgt opp Avinors innspill og vært lydhøre for faglige råd underveis i planprosessen mot en konsesjonssøknad for bygging av en regional flyplass i Mo i Rana.

Enstemmig fylkesting

26. februar 2013

Fylkestinget i Nordland vedtok i dag at det så snart som mulig bør bygges en ny lufthavn i Mo i Rana med rullebane på minst 2200 m. Dette som en del av høringsuttalelsen til Nasjonal transportplan 2014-2023. Vedtaket er i tråd med Avinors anbefaling.

Avinor foreslår finansiering

26. februar 2013

Avinor ber Samferdselsdepartementet om penger til finansiering av ny, stor flyplass i Mo i Rana.

Gunstig tid for flyplass

18. februar 2013

Det er positivt for Polarsirkelen Lufthavn at det søkes finansiering i et valgår.

Avinors NTP-innspill står fast

18. februar 2013

Divisjonsdirektør Margrethe Snekkerbakken i Avinor fastslår at deres anbefalinger til NTP er uendrede.

Departementet går for Polarsirkelen Lufthavn

18. februar 2013

Samferdselsdepartementet går inn for Polarsirkelen lufthavn. Dermed har myndighetene fått den bekreftelsen de trenger for å bevilge penger over nasjonal transportplan.

Glad for godt svar

18. januar 2013

Henrik Johansen er glad for politisk enighet og et godt svar til departementet.