Arkiv

Nyttårsbrev fra Polarsirkelen Lufthavnutvikling (copy 1)

31. desember 2013

Også i år har vi som arbeider med næringsutvikling på Helgeland sett utfordringene til små og store virksomheter både langs kysten og i innlandet.

Prioritert prosjekt

14. november 2013

Realisering av Polarsirkelen Lufthavn er et prioritert prosjekt for den nye regjeringen.

Tilfreds med statsbudsjettet

14. oktober 2013

Polarsirkelen Lufthavnutvikling er tilfreds med at i statsbudsjettet nevnes ny lufthavn i Mo i Rana som et eget punkt.

Kortbaner for Norge

04. juli 2013

Torbjørn Lothe, direktør i NHO Luftfart, er svært kritisk til Hauan.

Stortinget sier ja til ny lufthavn

18. juni 2013

Et samlet Storting er positiv til bygging av en ny regional lufthavn på Helgeland, i Mo i Rana. Det er klart i forbindelse med Stortingets behandling av eiermeldingen om Avinor og Nasjonal Transportplan (NTP) 2014-2023.

Avinor bekrefter Polarsirkelen Lufthavns analyser

26. mai 2013

Avinor og Polarsirkelen Lufthavnutvikling deler oppfatningen om at alle flyoperative krav til etablering av en ny regional lufthavn er oppfylt.

Ny regional lufthavn for Helgeland er med i NTP

18. april 2013

Regjeringen er positiv til initiativet om ny lufthavn på Helgeland, og vil se på finansiering, regionalpolitiske avklaringer og regionale konsekvenser. Det ble klart da regjeringen i dag la frem forslag til Nasjonal transportplan.

Markedet for en ny flyplass

28. februar 2013

Reisepotensialet på Helgeland er stort, og fremtidsutsiktene gode både innenfor industri og produksjon, fiskeoppdrett og turisme.

Destinasjoner

28. februar 2013

Polarsirkelen Lufthavn arbeider for å legge til rette for et godt og fleksibelt rutetilbud for helgelendinger-

Viktig milepæl for Polarsirkelen Lufthavnutvikling

27. februar 2013

En samlet Transport- og kommunikasjonskomite har gjennom merknad til statsbudsjettet for 2012 sikret at utredningsarbeidet for Polarsirkelen Lufthavn nå sluttføres.