Arkiv

Enighet om ny lufthavn

24. februar 2017

Det er enighet mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre knyttet til ny lufthavn på Helgeland ved Mo i Rana.

Bidrar med 300 millioner

24. februar 2017

Et overveldende flertall i Rana kommunestyre vender tommelen opp for å bidra med inntil 300 millioner til den nye storflyplassen.

Passasjerprognoser til besvær

13. desember 2016

Når ulike prognoser for en flyrute mellom en mulig ny lufthavn på Helgeland og Oslo Lufthavn spriker mellom 85 000 og 400 000 passasjerer årlig, sier det seg selv at lønnsomheten vil bli svært forskjellig avhengig av hvilket tall som benyttes.

Norgeshistoriens største spleiselag innen luftfart

09. desember 2016

Rana kommune og Polarsirkelen lufthavnutvikling (PLU) bekrefter at det pågår en dialog med nasjonale myndigheter om finansiering av ny regional lufthavn ved Mo i Rana.

Sikrer god framdrift

04. april 2016

-Jeg vil berømme Luftfartstilsynet for å sikre en god fremdrift i arbeidet med å bygge ny flyplass på Helgeland. Flyplassen er gryteklar. Dermed kan flyplassen finansieres og spaden stikkes i jorda i 2017, sier Henrik Johansen, daglig leder i Polarsirkelen lufthavnutvikling (PLU).

Positivt fra Fylkesrådet

16. februar 2016

Det er positivt at Fylkesrådet vil ha realisert en stor flyplass så raskt som mulig. Innstillingen gir en klar melding fra Nordland til regjeringen og Stortinget om framdrift og gjennomføring, sier Henrik Johansen, daglig leder i Polarsirkelen lufthavnutvikling.

Fakta om kostnader

23. desember 2015

Det hevdes at en ny lufthavn i Mo i Rana er blitt dobbelt så dyr fra 2009 til 2015. Det er feil, og den reelle forskjellen i forventet investeringskostnad er på 25% når man tar hensyn til prisstigningen i perioden.

Nærmere realisering av ny flyplass på Helgeland

17. desember 2015

Vi er godt fornøyd med at Avinor nå har overlevert konsesjonssøknad for ny lufthavn. Dette er et godt prosjekt som bør realiseres så raskt som mulig, sier Henrik Johansen, daglig leder i Polarsirkelen lufthavnutvikling.

Samlet transportkomite

14. desember 2015

En samlet transportkomite på Stortinget ber departementet finne ut hvordan staten kan tilføre Avinor midler for å realisere Hauan.

Statsbudsjettet for 2016

07. oktober 2015

Statsbudsjettet for 2016 har gode nyheter om finansiering av nye lufthavner.